konakti pasākumi piekares rotatori

Vai meklē kvalitāti?

Rentablus risinājumus?

Uzticamu darījumu partneri?

Tas ir FORMIKO HYDRAULICS

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA "FORMIKO HYDRAULICS" 2016. gada 18.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/68 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Par uzņēmumu Formiko Hydraulics